ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.