ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ (23/07/2020) μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ (23/07/2020) μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams