ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΑΤΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΑΤΜ