Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των θερινών μαθημάτων της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ του τρέχοντος ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοίνωση
για τη διεξαγωγή των θερινών μαθημάτων της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ
του τρέχοντος ακαδ. έτους 2020-2021

 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, κατά τη συνεδρίασή της στις 10/6/2021, αφού έλαβε υπόψη την από 08/06/2021 ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία από Δευτέρα 14 Ιουνίου επιτρέπεται η διεξαγωγή των πρακτικών, κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών όλων των ετών, αποφάσισε:

  • Τη διεξαγωγή των θερινών μαθημάτων του 6ου και 8ου εξαμήνου τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
  • Τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού θερινού μαθήματος του 4ου εξαμήνου, Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι (κωδ. μαθ. 6013), αμέσως μετά το πέρας της επαναληπτικής περιόδου εξετάσεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του μαθήματος Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι.
  • Την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (κωδ. μαθ.6240) από τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://matm.survey.ntua.gr/index.php/anakoinoseis
Η Γραμματέας της ΣΑΤΜ-ΜΓ
Θεοφανή Κρεμιζή