Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη των Διευθυντών των Εργαστηρίων Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Χαρτογραφίας του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», εκλέχτηκαν για τριετή θητεία οι ακόλουθοι:

      Μαρίνος Κάβουρας, Καθηγητής

Πρακτικό Εκλογής