ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης Γ.Σ. 29-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης Γ.Σ. 29-09-2021 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams ΣΑΤΜ-ΜΓ