ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Παρατείνεται περαιτέρω η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ και για την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, λόγω των σοβαρών προβλημάτων μετακίνησης που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και προσβασιμότητας εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Πρυτανείας ΕΜΠ 

https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/2528-leitourgia-tou-emp-trexouses-synthikes-26-1-2022-7-00-mm-anastoli-gia-28-1-2022

Οι ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων που επρόκειτο να γίνουν στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου, θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.