Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

Αποτελέσματα εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη των Διευθυντών των Εργαστηρίων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4957/21.07.2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) και την αρ. πρωτ. 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5220/07.10.2022, τ. Β), εξελέγησαν οι παρακάτω:

Εργαστήριο Γεωδαισίας : Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής

Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου: Μαρία Τσακίρη, Καθηγήτρια

Εργαστήριο Γεωγραφίας: Αναστασία Στρατηγέα, Καθηγήτρια

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια

Πρακτικά από ΖΕΥΣ