Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη από το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.