Εκλογής κας. Χ. Πότσιου ως Προέδρου της FIG

Ο Κοσμήτορας και η Σχολή εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους στην Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Χρυσή Πότσιου για την εκλογή της στη θέση του Προέδρου της International Federation of Surveyors (FIG).