Συμμετοχή ΣΑΤΜ στις δραστηριότητες του International Year of Global Understanding - IYGU

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ανακοινώνει τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες της της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την ανακήρυξη του 2016 ως «International Year of Global Understanding - IYGU». Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το προϊόν της συνεργασίας σειράς διεθνών επιστημονικών φορέων και υλοποιείται από την International Geographical Union (IGU).

Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

ü  Η ανάδειξη του ρόλου των ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών και επιλογών σε τοπικό επίπεδο στη δημιουργία, αλλά και στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων.

ü  Η γεφύρωση του κενού γνώσης και ενημέρωσης που υπάρχει ανάμεσα στις τοπικές επιλογές και συμπεριφορές και τις επιπτώσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από δράσεις τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 από Περιφερειακά Κέντρα Δράσης που έχουν υλοποιηθεί σε διάφορες χώρες του πλανήτη για τον σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, στη Σχολή ΑΤΜ και συγκεκριμένα στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, έχει δημιουργηθεί το Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης (Greek Regional Action Center – Gr-RAC).

Δεδομένου ότι οι δράσεις που θα αναληφθούν στη διάρκεια του 2016 αγγίζουν τα αντικείμενα των διαφορετικών Σχολών του ΕΜΠ, όσοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν και να συνεισφέρουν σε αυτή τη διεπιστημονική συνεργασία μπορούν να επικοινωνήσουν με  την επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια την Αναπλ. Καθηγ. Αναστασία Στρατηγέα.

Ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ

Καθηγ. Μαρίνος Κάβουρας

Συνημμένα: IYGU_LEAFLET   και Gr_RAC_MoU_NTUA_FINAL_21_12_2015