Προκήρυξη μίας θέσης (1) Υποψήφιου Διδάκτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Τομέα Τοπογραφίας στην επιστημονική περιοχή "Υπερφασματική Τηλεπισκόπηση"

Προκήρυξη μίας θέσης (1) Υποψήφιου Διδάκτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Τομέα Τοπογραφίας στην επιστημονική περιοχή "Υπερφασματική Τηλεπισκόπηση"

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων 5/01/2017