ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ :

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων για Αγροτικές Εφαρμογές» δείτε εδώ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :«Διερεύνηση Μεθόδων Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης για την Αυτόματη Αναγνώριση Αντικειμένων σε Δορυφορικές ή Επίγειες Εικόνες» δείτε εδώ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :«Διαχείριση Τρισδιάστατων Δεδομένων από εικόνες και Οπτικοποίηση στο Διαδίκτυο (Cloud Computing for Image-based 3D Data Generation and web visualization)» δείτε εδώ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ :

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Διαχείριση Περιβάλλοντος»  δείτε εδώ

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :«Νέες Θεωρήσεις Επαναπροσδιορισμού της Ιεράρχησης των Αστικών Δικτύων» δείτε εδώ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΜ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: «Ενσωμάτωση μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών σε Συστήματα Συνδυασμένων Μεταφορών» δείτε εδώ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι: 18/09/2018 έως 02/10/2018