Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ.κας Χριστίνας Καρακίζη

Σας καλούμε στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Χριστίνας Καρακίζη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ

στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Λαμπαδάριου, ισόγειο)

ή

διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me7b71db8771916755477f6cf448275c5

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Land Cover and Crop Type Mapping at National Scale from Multitemporal High Resolution Satellite Data / Χαρτογράφηση Κάλυψης Γης και Καλλιεργειών σε Εθνική Κλίμακα με Χρήση Διαχρονικών Δορυφορικών Δεδομένων Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ