Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Κ. Αποστολέρη

Σας καλούμε στις 11 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Κωνσταντίνου Αποστολέρη, διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Δημιουργία Πλαισίου Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a272c714a614f1c81e3e300c6d971f6%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d6b39cc-a4c2-42d7-af40-135fc5b697f9&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Ομάδα: ΕΣΤε Παρουσιάσεις-Εξετάσεις

Kωδικός: 8r2iie4

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ