ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, που ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολής καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από την Δευτέρα 04/07/2022 έως και την Δευτέρα  11/07/2022 και ώρα 13:00 στην Γραμματεία του Τομέα τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ