Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Αλέξανδρου Μπαρτζώκα Τσιόμπρα

Σας καλούμε στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Αλέξανδρου Μπαρτζώκα Τσιόμπρα, διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Σύγχρονες πόλεις προσανατολισμένες στην πεζή κινητικότητα: Προσδιορισμός και ανάπτυξη σύνθετου δείκτη περπατησιμότητας (walkability) για την ιεράρχηση και αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών πόλεων».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google Meet.

Σύνδεσμος: https://meet.google.com/ymj-kubb-tuk

 Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ