Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Γ. Πηνιώτη

Σας καλούμε στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Γεώργιου Πηνιώτη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Λαμπαδαρίου, ισόγειο)
ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5BLhXoPzIOicFUnWHEaYM70l9HswZ4Ea1oKSIyARbM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbabf462-8a99-4535-afac-9d5566d6dec8&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας κατασκευών με την τεχνολογία επίγειου συστήματος radar μικροκυματικής συμβολομετρίας».

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ