Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Κ. Καραμβάση

Σας καλούμε στις 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Κλεάνθη Καραμβάση, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m844aff20dee04f58c6fdcc35d8615f3b

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών δεδομένων Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος για την παρακολούθηση εδαφικών παραμορφώσεων, εδαφικής υγρασίας και πλημμυρισμένων εκτάσεων / Time series methods for Synthetic Aperture Radar data to monitor ground deformation, soil moisture and floodwater».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ