Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Ανδρώνη

Σας καλούμε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Βασίλειου Ανδρώνη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m414d995dd8b0cc762416c6e4f8441db6

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Τεχνικές Τηλεπισκόπησης για την ανάδειξη της δυναμικής και των χαρακτηριστικών της μεσογειακής βλάστησης».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ