Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ι. Καββάδα

Σας καλούμε στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ιωάννη Καββάδα, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:   https://teams.live.com/meet/9489755413824

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Διασφάλισης Ποιότητας στη Σύνθεση Χάρτη».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ