Προκήρυξη 5 υπογροφιών (μεταπτυχιακές - διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτος 2013-2014 του κληροδοτήμτος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη"

Προκήρυξη 5 υπογροφιών (μεταπτυχιακές - διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτος 2013-2014 του κληροδοτήμτος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη"