Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ι. Καββάδα 21/03/2023
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ΣΑΜΤ-ΜΓ (περίοδος Μαρτίου 2023) 17/03/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ν. Τζελέπη 10/03/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Μητρόπουλου 10/03/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. κας Ν.Ε. Μπλάνα 07/03/2023
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Σ. Τσιγδινού 20/02/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 18/01/2023
Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του έτους 2021 και των Διδακτορικών Διπλωμάτων των ετών 2020 και 2021 12/12/2022
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Δρ Στυλιανής Βερυκόκου 12/12/2022
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Β. Ανδρώνη 06/12/2022