ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Τ.Μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων Αξιωματικών Γ.Υ.Σ.

Οδηγίες διεξαγωγής εξετάσεων

..............................................................................................................................................................................

Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Ακαδ. Έτους 2021-2022
Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις Αξιωματικών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) & Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδ. Έτους 2021-2022
Αίτηση