Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη μη επίδοση της υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη μη επίδοση της υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2016-2017 - Ενστάσεις