Ανακοίνωση απόφασης συγκλήτου για την επίδοση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" έτους 2016

Ανακοίνωση απόφασης συγκλήτου για την επίδοση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" έτους 2016