Υποτροφίες Cosmote σε πρωτοετείς φοιτητές με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες 2017-2018