Ανακοίνωση της απόφασης της Συγκλήτου για τη βράβευση των πρωτεύσαντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2017-2018 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη)

Ανακοίνωση της απόφασης της Συγκλήτου για τη βράβευση των πρωτεύσαντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2017-2018 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη)