Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Βραβεία του Ιδρύματος "Δ.Χωραφά" έτους 2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Βραβεία του Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" έτους 2022