Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση του Βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ", για το ακαδ. έτος 2020-2021

Ανακοίνωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επίδοση του Βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ", για το ακαδ. έτος 2020-2021