Προκήρυξη της υποτροφίας "στη Μνήμη των εκ Μετσόβου ευεργετών" για το ακαδ. έτος 2020-2021

Προκήρυξη της υποτροφίας "στη Μνήμη των εκ Μετσόβου ευεργετών" για το ακαδ. έτος 2020-2021