Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση απόφασης για την επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" για το ακαδ. έτος 2016-2017 05 Σεπτεμβρίου 2017
Διαβίβαση ανακοίνωσης απόφασης Συγκλήτου για τη Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2015-2016 (κλ. Δ. Θωμαϊδη) 05 Σεπτεμβρίου 2017
Απόφαση Συγκλήτου για το βραβείο "Διομήδους Κομνηνού" χορήγηση για εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2016 05 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση απόφασης για την χορήγηση της υποστήριξης της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016 (κλ. Δ. Θωμαϊδη) 05 Σεπτεμβρίου 2017
Προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων φοιτητών της ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας" 29 Αυγούστου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας "Αθανάσιου Τσιτσέλη" ακαδ. έτους 2016-2017 έως 5/10/2017 28 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την διεκδίκηση του βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή" μέχρι την 5η Οκτωβριου 2017 25 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση για την χορήγηση υποτροφίας "Αθανασίου Τσιτσέλη" ακαδ. έτους 2016-2017 22 Ιουνίου 2017
Βραβείο "Ευστράτιου Γαλανή" για την εισαγωγή στο ΕΜΠ το έτος 2016 09 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη 211 θέσεων για Υποψήφιους Διδάκτορες με ορισμό ΤΣΕ από 1/7/2013 έως και 10/1/2015 (ΙΚΥ) 19 Μαΐου 2017