Αναβολή μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας 4ου Εξαμήνου στις 24/2/2017

Το πρώτο μάθημα Αγγλικής Ορολογίας 4ου εξαμήνου την Παρασκευή 24/2
(14.30-16.15) αναβάλλεται λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Οι φοιτητές θα
ενημερωθούν για την αναπλήρωση του μαθήματος.
Η διδάσκουσα
Δρ Μ. Σταθοπούλου