ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, έχει διαπιστωθεί αδυναμία παραλαβής μηνυμάτων μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, έχετε ακολουθήσει λάθος διαδικασία προώθησης του e-mail σας, στο οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε την αλληλογραφία του ΕΜΠ και ειδικότερα την αλληλογραφία της Σχολής μας.

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Α.Τ.Μ.