Αναβολή μαθήματος "Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ" 6ου εξαμ. και Αναπλήρωση του στις 29/05/2017

Λόγω κωλύματος της Διδάσκουσας του μαθήματος "Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ" 6ου εξαμήνου, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Πέμπτη 25/05/2017, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η Αναπλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, θα γίνει τη Δευτέρα 29/05/2017 στις 18.00 - 19.45, στην αίθουσα Λ20.