ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Την Δευτέρα 9/10 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα "Αγγλικά 3ου εξαμήνου"

με την Δρ Μ. Σταθοπούλου λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Σύντομα θα σταλεί ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.

-----------

--

Δρ Μαρία Σταθοπούλου |

Μέλος Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Συμβουλίου της Ευρώπης | Διδάσκουσα - Εξωτερική Συνεργάτιδα | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Μέλος ΣΕΠ | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Eπιστημ. Συνεργατιδα Κέντρου Έρευνας για τις Ξένες Γλώσσες | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας | Πανεπιστήμιο Αθηνών | https://uoa.academia.edu/MariaStathopoulou

Νέο βιβλίο: https://goo.gl/oCo1Fk