Ανακοίνωση αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρ. Εξαμ. (2ο, 6ο & 8ο), ακαδ. έτους 2017-2018

Ανακοίνωση αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρ. Εξαμ. (2ο, 6ο & 8ο), ακαδ. έτους 2017-2018

Αφορά τα Μαθήματα:

  • ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 2ου ΕΞΑΜ.
  • ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6ου ΕΞΑΜ.
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 8ου ΕΞΑΜ.