ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΓΓΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ" 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Την Παρασκευή 25/5 ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος

"ΑΓΓΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ" 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (αίθουσα Β1).

Το μάθημα που ξεκινάει στις 14.30 την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.