ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ανακοίνωση παρουσίασης Δ.Ε. περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  Δείτε Εδώ

Σημείωση: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Παρασκευή 14/09/2018