Ανακοίνωση για την αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθ. "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 4ου εξαμήνου, στην επαναληπτική εξετ. ακαδ. έτους 2018-2019

Ανακοίνωση για την αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθ. "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 4ου εξαμήνου, στην επαναληπτική εξετ. ακαδ. έτους 2018-2019