ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2019-2020

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής  Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Κτίριο Βέη, το διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθημερινά  και ώρα 11:00 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.