ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δείτε Εδώ Ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας