Ανακοίνωση για συμμετοχή σε εξέταση με φυσική παρουσία

Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στις εξετάσεις των μαθημάτων με φυσική παρουσία, είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ, που να δηλώνει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) για COVID-19, με αρνητικό αποτέλεσμα. Για διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φόρμα, που συνοδεύει την παρούσα, ή χειρόγραφο κείμενο όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της φόρμας. Σε κάθε περίπτωση το επιδεικνυόμενο έντυπο θα ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στην εξέταση.

Τα self-tests πρέπει να διενεργούνται 1 φορά την εβδομάδα (στην αρχή της) και η δήλωση θα ισχύει για όλες τις διαζώσης εξετάσεις της συγκεκριμένης εβδομάδας.

Οι φοιτητές, που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών, μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα  self-tests από τα φαρμακεία, δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό τους.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ (https://self-testing.gov.gr/)  και να  επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον διδάσκοντα για να αναζητηθεί τρόπος εναλλακτικής εξέτασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SELF TEST) ΓΙΑ COVID-19SELF TEST) ΓΙΑ COVID-19