ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022 - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. 11/10/2021

ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2021-2022

Τα μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2021-2022 του Ωρολογίου Προγράμματος,  θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό ΦΕΚ 4406/24-09-2021) τηρώντας τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, που ορίζονται στην ΥΑ με αριθμό ΦΕΚ 4406/24-09-2021 και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Έναρξη Μαθημάτων: ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/2021 (29/9/2021απόφαση ΓΣ Σχολής)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022
1ο εξάμηνο 2η ανάρτηση (25/10/2021)
3ο εξάμηνο 4η ανάρτηση (05/11/2021)
5ο εξάμηνο
7ο εξάμηνο  
9ο εξάμηνο 3η ανάρτηση (25/10/2021)