ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ" 7ου ΕΞΑΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/11/2021

Την Τρίτη 30/11/2021 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα "Ψηφιακή Χαρτογραφία" του 7ου εξαμ. στις 17.30 με 19.15, στην αίθουσα Α003 (κτ. Λαμπαδάριο).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ