ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

στην προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών/τριων στην ταχύτερη και αρτιότερη ολοκλήρωση των σπουδών τους, η ΓΣ της Σχολής (στις 18/3) αποφάσισε την πιλοτική διεξαγωγή ενισχυτικών-φροντιστηριακών μαθημάτων-συναντήσεων για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στα οποία υπήρξαν χαμηλές επιδόσεις των φοιτητών/τριων τα τελευταία 3 έτη (μη προβιβάσιμες βαθμολογίες σε ποσοστό >50% όσων προσήλθαν στις κανονικές και επαναληπτικές εξετάσεις). Τα ενισχυτικά μαθήματα θα έχουν τον χαρακτήρα επίλυσης αποριών, είτε επί της θεωρίας είτε επί των ασκήσεων, και σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουν τις κανονικές διαλέξεις του ωρολόγιου προγράμματος. Θα είναι απογευματινά (μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του ωρολόγιου προγράμματος), ανά 15μερο και μπορεί να διεξάγονται με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό των δύο (ο τρόπος καθορίζεται από στους υπεύθυνους του κάθε μαθήματος και ανάλογα με τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του μαθήματος).

Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει για τα παρακάτω έξι (6) μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου, στις αναφερόμενες ημέρες και ώρες:

- Γεωδαισία Ι (2ου εξαμήνου): Πέμπτη 31/3, 14/4, 5/5, 19/5 και 2/6,

ώρες: 15:00-17:00

- Χαρτογραφία ΙΙ (4ου εξαμήνου): Τρίτη 29/3, 12/4, 3/5, 17/5 και 31/5,

ώρες: 18:00-20:00

- Οδοποιϊα Ι (4ου εξαμήνου): Τετάρτη 30/3, 13/4, 4/5, 18/5 και 1/6,

ώρες: 18:00-20:00

- Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ (6ου εξαμήνου): Δευτέρα 28/3, 11/4, 2/5, 16/5 και 30/5, ώρες: 19:00-20:30

- Εφαρμοσμένη Υδραυλική (6ου εξαμήνου): Πέμπτη 31/3, 14/4, 5/5, 19/5 και 2/6, ώρες: 18:00-20:00

- Φωτογραμμετρία ΙΙ (6ου εξαμήνου): Δευτέρα 4/4, 18/4, 9/5, 23/5 και 6/6, ώρες: 19:00-20:30.

Περισσότερες στοιχεία για τη διεξαγωγή καθενός από τα παραπάνω ενισχυτικά μαθήματα, στις σελίδες του ΗΛΙΟΣ κάθε μαθήματος.

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την ανταπόκριση και ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριων. Ευελπιστούμε ότι η όλη προσπάθεια θα συμβάλει στον στόχο των καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ο Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ-ΜΓ