Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων με εργαστηριακές ασκήσεις του Εργαστηρίου Γεωδαισίας  ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακ. έτους 2021-2022 

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων με εργαστηριακές ασκήσεις του
Εργαστηρίου Γεωδαισίας  ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακ. έτους 2021-2022
 
 Ενημερώνονται οι φοιτητές του 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου που έχουν εγγραφεί στα μαθήματα:
  • Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι (υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου, κωδ. μαθ. 6013
  • Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ (επιλογής μάθημα 6ου εξαμήνου, κωδ. μαθ. 6134
  • Μεγάλες Ασκήσεις Ανώτερης & Δορυφορικής Γεωδαισίας (επιλογής μάθημα 8ου εξαμήνου, κωδ. μαθ.6135)
 θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
  • Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι: έναρξη 29/06/2022, Λήξη 13/07/2022
  • Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ: έναρξη 04/07/2022, Λήξη 15/07/2022
  • Μεγάλες Ασκήσεις Ανώτερης & Δορυφορικής Γεωδαισίας:έναρξη 04/07/2022, Λήξη 15/07/2022
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, μπορούν να αντλούν οι ενδιαφερόμενοι από τους διαδικτυακούς τόπους των μαθημάτων στο σύστημα Helios

Από τη Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ