Ανακοίνωση εξέτασης μαθήματος "Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα" 8ου εξαμ. για τους φοιτητές που δεν προσήλθαν λόγω απεργίας των ΜΜΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» 8ου εξαμ., για τους φοιτητές της Σχολής μας που δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη εξέταση λόγω της απεργίας των ΜΜΜ, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08/07/2022 ώρα 8.45 στις αίθ. Λ19, Λ20