Βελτιώσεις βαθμολογίας μαθημάτων Χ.Ε. & Ε.Ε. ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής μας, ότι όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία που έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό σε μαθήματα που εξετάστηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους των Χ.Ε. & Ε.Ε. του τρέχοντος ακαδ. έτους 2021-2022, μπορούν να συμμετέχουν στην επαναληπτική περίοδο εξετάσεων χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης μαθημάτων εφόσον γίνεται αυτόματα ο έλεγχος των απαιτούμενων κριτηρίων

*Τα απαιτούμενα κριτήρια είναι:
1) προβιβάσιμος βαθμός &
2) δήλωση μαθ. στο τρέχον ακαδ. έτος 2021-2022
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ