ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 5ΟΥ, 7ΟΥ ΚΑΙ 9ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου ότι η έναρξη των παρακάτω μαθημάτων, θα γίνει από την Δευτέρα 10/10/2022:

* Μετρολογία Επιλογής (9ου εξαμήνου)
* Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Επιλογής (7ου εξαμήνου)
* Οικονομική Γεωγραφία Υποχρεωτικό κατεύθυνσης (7ου εξαμήνου)
* Κοινωνιολογία του Χώρου Υποχρεωτικό (5ο εξαμήνου)
* Διευθετήσεις Υδατορευμάτων (9ο εξαμήνου)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ